Trang chủ > Uncategorized > Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(6) – DVBL

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(6) – DVBL

Good Hope là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn,thiết kế, thi công trọn gói các hạng mục công trình nhà ở,thiết kế nhà chung cư, khách sạn,…, đầu tư xây dựng các công trình nhà lô, biệt thự,

CHÂN PHƯƠNG CỦA PHÉP CHIÊM BỐC

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(6)   DVBL

Ông Già Có Sắc Mặt Lo Âu:

Ngày Kỷ Dậu, lúc giờ Mẹo, Tiên sinh đang đi, ngẫu nhiên gặp một ông già từ Tốn phương (Đông Nam) đi tới có nét mặt buồn bã. Tiên sinh liền hỏi ông già: “Cớ sao mà cụ buồn?” Ông già trả lời: “Tôi không buồn gì hết”. Tiên sinh lấy làm lạ, bèn bố quẻ xem.

Tiên sinh lấy Càn là ông già, đặt làm Thượng quái, Tốn phương làm Hạ quái thì được quẻ Thiên Phong Cấu. Lấy Càn là 1, Tốn là 5, gia thêm giờ Mẹo là số 4, tổng cộng là 10 trừ 6 còn 4, tức là hào 4 động, gọi là Thiên Phong Cấu chi cửu tứ.

Dịch bảo rằng: “Bao vô ngư, hung”, nghĩa là cái bao không có cá, xấu. Ấy là dịch từ chẳng tốt. Lấy quẻ mà bàn Tốn thuộc Mộc là Thể, Càn thuộc Kim lại khắc. Hổ quái lại thấy Trùng Cấn lại cũng khắc Thể, đều vô sinh khí. Vả lại đương thời là đang đi giữa đường ắt sự việc sẽ tới rất mau, bèn lấy số thành của quẻ là 10 chia ra hai phần làm định kỳ.

Rồi Tiên sinh bảo ông già rằng: “Chỉ trong năm ngày nữa, Cụ nên cẩn thận ắt có họa lớn”. Quả nhiên, trong năm ngày sau đó, ông già đi dự tiệc, nhân đó lúc ăn, bị hóc xương cá mà bỏ mạng.

Cách Bố Quẻ:

Chánh quái

Thiên Phong Cấu
(Cấu quái)
Ông già là Càn: 1
_____
_____ Càn: Kim
_____ * Dụng

Tốn phương: 5
_____
_____ Thể
__ __ Tốn: Mộc
Hổ quái

_____
_____ Càn
_____

_____
_____ Càn
_____
Biến quái

_____
_____ Tốn: Mộc
__ __

_____
_____
_____

Giờ Mẹo là 4 (giờ thứ 4 trong hàng chi)
1 + 5 + 4 = 10 – (1×6) = 4, tức hào 4 động.
Định kỳ: 10/2 (chia cho 2)= 5 ngày

Lời bàn: Phàm xem kỳ khắc ứng, tự xem cách động tịnh của mình để quyết đoán sự mau chậm của sự việc, vì lẽ ấy cho nên, đang đi là sự việc ứng tất phải mau, vậy cho nên lấy số toàn quái chia 2 để định lấy ứng kỳ. Nếu ngồi thì ứng chậm, nên gấp đôi thành số của quẻ mà định ký là được rồi. Song le không phải luôn luôn như vậy đâu.

Ta cần phải biết cách biến thông sự việc cho tinh tường, ví như hai quẻ Toán Quan Mai và Mẫu Đơn, nên biết rằng các thứ hoa là những vật sáng nở chiều tàn, thì làm sao có thể đoán, theo thành quẻ khá lâu như vậy được, đó là dùng Dịch Lý.

Chàng Thiếu Niên Có Sắc Mặt Vui

Ngày Nhâm Thân, đương lúc giờ Ngọ có chàng thiếu niên từ Ly phương (phương chính Nam), đi tới với sắc mặt vui vẻ.

Tiên sinh liền hỏi chàng thiếu niên: “Con có việc gì vui vậy?”

Chàng thiếu niên bèn trả lời: “Thưa Tiên sinh! Con chẳng có sự gì vui cả”.

Tiên sinh liền bố quái xem:

Lấy Cấn là chàng thiếu niên làm Thượng quái và Ly làm Hạ quái thì được quẻ Sơn Hỏa Bí.

Cấn là số 7, Ly là số 8, giờ Ngọ là số 7. Cộng tất cả được 17 – 12(2×6=12) còn 5 tức hào 5 động. Quái gọi là Bí chi lục ngũ.

Hào từ bảo rằng: “Bí ư khâu viên, thúc bạch tiền tiền cái”, nghĩa là bó lụa bông hoa văn sức ở chốn khâu viên, như vậy là Dịch từ đã tốt, mà lại được quẻ Bí biến thành quẻ Gia nhân (Phong Hỏa Gia Nhân), Hổ quái thấy Chấn, Khảm; Ly là thể, Hổ Biến đều sinh Thể.

Tiên sinh liền bảo chàng thiếu niên rằng: “Trong vòng 17 ngày nữa, con sẽ có việc vui Sinh Tệ” (đem lễ vật đi hỏi vợ). Tới kỳ, quả thật có làm lễ đính hôn cho chàng.

Cách Bố Quẻ:

Chánh quái

Son Hỏa Bí
(Bí quái)
Thanh niên là Cấn: 7
_____
__ __ * Dụng
__ __ Cấn: Thổ

Ly phương: 3
_____
__ __ Thể
_____ Ly: Hỏa
Hổ quái

__ __
__ __ Chấn: Mộc
_____

__ __
_____ Khảm: Thủy
__ __
Biến quái

_____
_____ Tốn: Mộc
__ __

_____
__ __ Ly: Hỏa
_____

Giờ Ngọ là số 7:
7 + 3 + 7 – 12(2×6) = 5 tức hào 5 động.
Theo -Của Thiệu Khang Tiết.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(6)   DVBL

Diem Nhan cho Cuoc Song Hom Nay !!!

Ngay nay, phong thuy hay con goi la khoa hoc phong thuy duoc ung dung rong rai trong moi hoat dong cua cuoc song. Va khi nhac den phong thuy thi khong the bo qua cac vat pham phong thuy, theo hoc thuyet phong thuy, viec ung dung cac vat pham phong thuy nay vao phong thuy nha o la vo cung quan trong. Trong do da phong thuy, da quy phong thuy, trang suc phong thuy va cac san pham, do phong thuy bang da quy tu nhien noi chung luon mang lai nhieu cat khi phong thuy nhat cho ban. Viec tra cuu de su dung dung cach theo thuat phong thuy ngay nay cung da duoc ho tro online hoan toan, voi cac truong hop chuyen sau moi can den chuyen gia phong thuy ma thoi.

Va dang chu y nhat la ty huu, linh vat phong thuy so mot trong cac vat pham phong thuy hien nay. Su dung ty huu dung cach, tuy theo loai ty huu bang chat lieu gi vi du nhu ty huu bang ngoc, ty huu bang da, ty huu bang dong hay ty huu bang bot da… hoac cong nang la gi vi du nhu ty huu de ban, ty huu deo co, ty huu deo tay, ty huu deo nhan hay ty huu treo xe hoi… Ma ban co the chon cach tay tran, khai quang, diem nhan phu hop cho moi ty huu

Ngoai ra, trong phong thuy nha o, viec dat tu bep hop phong thuy cung rat quan trong. Tu bep duoc coi la trai tim cua mot ngoi nha, tu bep tot la tu bep duoc tao ra tu cac chat lieu go tu nhien, la tu bep dat dung cac phuong vi can thiet. Viec goi ten tu bep la ke bep cua nguoi mien Nam cung la net dac trung rat rieng, tu ke bep nghe rat gan gui, boi ke bep trong phong an la noi gia dinh quay quan hang ngay, nen viec dau tu vao ke bep, tao nen mot ke bep dep khong con xa la voi nguoi Viet hom nay.

Dang chu y la trang suc, trang suc phong thuy va thoi trang theo phong thuy noi chung cung khong phai la qua moi me, chang han nhu viec chon mot chiec tui xach phu hop phong thuy dang duoc xem nhu mot trao luu. Tui xach la vat dung thoi trang rat gan gui voi phai dep, chiec tui xach co hop menh cung thi moi mang lai may man cho nguoi su dung, vi du nhu nguoi menh Thuy thi nen su dung tui xach mau gi, menh Tho thi tui xach can co hinh dang nhu the nao, dung tui xach co quai deo hay tui xach chi cam tay… Khi mot chiec tui xach vua dep, vua hoi tu day du nhung yeu to tren thi qua that rat tuyet voi.

Khong nhung the, trong dip Tet nguyen dan ve, ngoai viec tim den thay tu vi de xem boi, xem tuong, lay la so tu vi 2013 dau nam thi qua tet 2013 y nghia nhat cung chinh la nhung mon qua tet mang dam tinh chat phong thuy, nhung mon qua tet kem theo su may man, nhung mon qua tet mang den loc vui cua dat troi… Nguoi nhan duoc qua bieu se hieu duoc tam long cung nhu su tinh te cua nguoi tang qua

+ Ben Thanh: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Phu Nhuan: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Ky Hoa: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Go Vap: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Hoan Kiem: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

+ Dong Da: Phong ThuyTy Huu Phong ThuyDa Quy Phong ThuyTrang Suc Phong ThuyVat Pham Phong Thuy

Source: Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Bố quái (Toán quẻ) – Luật Lệ Bố Quái – Phần I(6)

Bài Liên Quan Khác

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Xay Dung – Dich Vu Xay Dung Tong Hop

Bài Liên Quan Khác

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: